укр
  • +38(096) 20-60-839

Наші послуги

Точне землеробство

24

Точне землеробство

Вирощуюте культури відповідно до унікальних характеристик і неоднородностей полів. Це знизить витрати на ТМЦ, дозволить отримати максимальну віддачу з кожного гектара землі, а також підвищить якість продукції і зменшить негативний вплив на навколишнє середовище.

Комплекс послуг нашої компанії по точному землеробству включає в себе:

  • Обладнання для техніки;
  • Агрохімічний аналіз ґрунтів;
  • Підготовка рекомендацій та карт-завдань для техніки;
  • Аналіз отриманої врожайності;
  • Зведення всієї картографії в єдине інформаційне середовище.

Для того щоб якісно проводити технологічні операції, Вам необхідно управляти технікою і контролювати паливо, мати навісне обладнання, системи паралельного водіння або автопілот, системи точного висіву та внесення добрив.

Щоб техніка «знала», що їй треба робити на полі, необхідно підготувати для неї карти-завдання. Для складання цих карт необхідні аналітичні дані, джерелами яких можуть бути датчики врожайності, карти продуктивності полів, матриці рельєфу і агрохімічні карти неоднорідностей, історія полів.

Датчики врожайності встановлюються на комбайни і під час збору врожаю записують дані про вагу і вологості врожаю в прив’язці до конкретної ділянки на полі. Дані з цих датчиків мають високу географічною точністю і деталізацію картування.

raven

Агрохімічний аналіз ґрунтів дозволяє дозволяє підготувати картограми розподілу різних елементів по полях (рН, засоленість, вміст гумусу, NPK, Zn). Виходячи з цього, можна визначити норми внесення добрив відповідно до реальних потреб вирощуваних культур, що, в свою чергу, підвищить коректність і точність формування карт-завдань для техніки.

Не володіючи інформацією про вихідний стан ґрунтів конкретного поля, неможливо правильно розрахувати систему живлення, норми внесення добрив, планувати технологію взагалі. Використання інформації про склад ґрунтів підвищує ефективність роботи на 20-30% в цілому. Контролювати ефективність спланованої технології вирощування допоможе оперативний супутниковий моніторинг.

Але всі зусилля можуть зійти нанівець, якщо Ви не володієте точною інформацією про стан земельного банку компанії. Впровадивши систему управління земельним банком, Ви отримаєте швидкий доступ до достовірної та актуальної інформації про поточний стан ділянок і полів.

Разово прояснити картину стану земельного банку можна за допомогою аудиту. Він дає актуальну інформацію про площі за різними параметрами: площі в оренді та в обробці та їх невідповідності, інформацію щодо обміну земельними ділянками, аналітику по термінах договорів оренди та юридичному статусу, перелік основних фінансових, юридичних і виробничих ризиків, підтвердження сівозміни та інші важливі параметри.